Valitse kieli Finnish English French

Käännöksiä ja tulkkausta – pätevyydellä ja kokemuksella
Englanti – Suomi, Ranska – Suomi

Tervetuloa Erkki Ahlströmin kotisivuille!

ErkkiTervetuloa kotisivuilleni. Olen freelance-kääntäjä ja -tulkki, työkieleni ovat ranska-suomi ja englanti-suomi. Olen erikoistunut teknisiin käännöksiin, varsinkin auto-alaan.      

Voin tarjota korkealaatuista ja täsmällistä työtä näissä kieliyhdistelmissä koulutukseni ja ammatillisen taustani ansiosta. Olen opiskellut kieliä, mutta myös yhteiskuntatieteitä ja filosofiaa, jotka ovat lähellä sydäntäni.

Minulla on tohtorin tutkinto yleisessä kielitieteessä (ranskalainen tutkinto) ja filosofian lisensiaatin tutkinto ranskankielessä. Maisterin tutkinnossani pääaineeni oli englanti. Sivuaineina olen opiskellut filosofiaa, sosiologiaa, sosiaalipsykologia, kasvatustiedettä ja espanjaa. Olen auktorisoitu kääntäjä kieliyhdistelmällä ranska-suomi.

Olen työskennellyt päätoimisena kääntäjänä ja tulkkina kymmenen vuotta. Tätä ennen toimin englannin, ranskan ja espanjan opetustehtävissä Suomessa eri oppilaitoksissa, mm. yksityisissä kielikouluissa, kansalais- ja työväenopistoissa, yliopistossa, avoimessa korkeakoulussa ja ammattikorkeakoulussa. Viimeisessä virassani Suomessa koordinoin Tampereen yliopistossa ranskankielen ja yhteiskuntatieteiden koulutusohjelmaa, jossa opetin myös itse (CV).

Olen myös julkaissut muutamia kielitieteellisiä artikkeleita ja pitänyt esitelmiä muutamissa kansanvälisissä kongresseissa, tässä pari uusinta viitettä:

 • "Entre l'unicité et l'identification", ISBN 978-3-8417-8385-1. Éditions universitaires européennes, 2011.
 • "Complex Demonstratives in Finnish and in English" teoksessa in D. Shu & K. Turner (toim.), Contrasting Meaning in Languages of the East and West, Berlin, Peter Lang,  2010, ISBN 978-3039118861 (napsauta tästä saadaksesi lisätietoja).

Tässä on joitain aloja, joilla olen työskennellyt tai jotka tunnen muuten hyvin:

 • Autoteollisuus
 • Tekniikka
 • Koneet ja laitteet
 • Elektroniikka
 • Metsäala (korjuu, jalostus)
 • Ympäristö
 • Liikeala, liikkeenjohto
 • Kirjanpito
 • Taloustiede
 • Rajoitusala
 • Koulutus
 • Politiikka, hallinto
 • Sopimukset
 • Juridiset asiakirjat
 • Sosiologia
 • Psykologia, sosiaalipsykologia
 • Historia
 • Antropologia
 • Filosofia
 • Gastronomia
 • Elokuvat
 • Lääketiede
 • Urheilu
 • Musiikki
 • Taide
 • Kirjallisuus

Hinnat:

Käännösteni hinnat vaihtelevat ja riippuvat useista seikoista. Pyydä tarjousta!

Ohjelmat:

Tärkeimmät käyttämäni ongelmistot ovat MSOffice 2010 ja Trados 2007/2007.

Erkki Ahlström :: 11 rue Albert Dupeyron :: 33150 CENON :: France :: Telephone + 33 5 56 86 46 72 :: Cell phone + 33 6 89 89 37 52 Email :
WebDesign Powered by Quick.Cart